Financiële EchtscheidingScan

Bij een scheiding spelen emoties een belangrijke rol. Daardoor kunnen andere belangrijke zaken naar de achtergrond verdwijnen. Vooral de financiële gevolgen van de scheiding zijn vaak niet duidelijk. Om u te helpen deze in kaart te brengen, heeft RFEA de Financiële EchtscheidingScan ontwikkeld.

De Financiële EchtscheidingScan bestaat uit vijf onderdelen die u helpen om inzicht en overzicht te krijgen in de gevolgen van een scheiding. Ze zijn stuk voor stuk van belang om de financiële toekomst te duiden van u, uw (ex-) partner en uw eventuele kinderen. Elk onderdeel van de Financiële EchtscheidingScan bestaat uit vijf concrete vragen. Daarnaast kunt u per vraag aangeven of u actie moet ondernemen of niet.

Download

 

ONLINE ECHTSCHEIDINGSCAN

Klik hieronder de onderdelen uit die niet voor u van toepassing zijn
Scheiden en kinderen

1. Ouderlijk gezag en aansprakelijkheid

Als u ouderlijk gezag heeft over uw kinderen, betekent dit dat u aansprakelijk voor hen bent zolang ze minderjarig zijn.

Weet u hoe u zich hiervoor moet verzekeren?

2. Kinderalimentatie

Voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie gelden de zogenaamde Tremanormen.

Weet u hoeveel kinderalimentatie u krijgt/moet betalen?

3. Kinderbijslag en kindgebonden budget

Er zijn meerdere financiële kindregelingen van de overheid waarvoor u in aanmerking kunt komen.

Weet u waar u recht op heeft en wat de bedragen zijn?

4. Erfenis en testament

Als u uw testament niet aanpast en overlijdt, krijgt uw ex-partner het beheer en vruchtgebruik over de erfenis van minderjarige kinderen.

Weet u hoe u dit kunt voorkomen?

5. Beheer van spaarrekeningen

Als u de spaarrekeningen van minderjarige kinderen laat voortbestaan, kan dit financiële gevolgen hebben voor de ex-partners.

Weet u wat dit betekent voor uw belastingaangifte?
Scheiden en financiële toekomst

1. Partneralimentatie

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent angegaan, kan één van de partners in aanmerking komen voor partneralimentatie.

Weet u hoeveel alimentatie u krijgt of moet betalen?

2. Geen eigen inkomen

Als u geen eigen inkomsten heeft, kunt u na de scheiding bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

Weet u wanneer u voor een uitkering in aanmerking komt?

3. Vermogen en schulden

Als u in gemeenschap van goederen leeft, moet u bij een scheiding uw vermogen verdelen. Datzelfde geldt voor uw schulden.

Weet u hoeveel vermogen en schulden u samen heeft?

4. Belasting, kortingen en toeslagen

Een scheiding heeft ook gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting en uw recht op kortingen en toeslagen.

Weet u wat de financiële gevolgen hiervan zijn?

5. Verzekeringen

Sommige verzekeringspolissen hebben een waarde die u mogelijk moet verdelen. Maar ook uw schadeverzekeringen verdienen aandacht.

Weet u welke polissen u moet verdelen of aanpassen?
Scheiden en wonen

1. Huis en hypotheek

Meestal behoort een koopwoning tot het gezamenlijke vermogen en is de hypotheek een gezamenlijke schuld.

Weet u hoe u dit moet verdelen?

2. Uitkopen partner

Als een van de partners in het gezamenlijke koophuis wil blijven wonen en er is sprake van overwaarde, dan moet hij of zij de andere partner uitkopen.

Weet u hoe dit moet en of het mogelijk is?

3. Nationale hypotheekgarantie

Als u een hypotheek heeft met Nationale hypotheekgarantie (NHG) en er is een restschuld, dan moet u rekening houden met de nieuwe regels van de NHG.

Weet u wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn?

4. Huis kopen na scheiding

Als u een ander huis wilt kopen tijdens of na de scheiding, moet u in de meeste gevallen een nieuwe hypotheek afsluiten.

Weet u of u straks een hypotheek kunt afsluiten?

5. Geen overeenstemming

Als u allebei in het huis wilt blijven wonen en hierover geen overeenstemming bereiken, moet u naar de rechter.

Weet u waar de rechter in dat geval op let?
Scheiden en pensioen

1. Pensioenrechten na scheiding

Bij een echtscheiding hebben u en uw ex-partner recht op een deel van elkaars pensioen. Dit heet pensioenverevening.

Weet u op welk deel van elkaars pensioen u recht heeft?

2. Nabestaandenpensioen

Het kan zijn dat u ook na de scheiding recht heeft op een deel van het nabestaandenpensioen van uw ex-partner als deze overlijdt.

Weet u waar u recht op heeft en wat de bedragen zijn?

3. Conversie van het pensioen

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, kunnen u en uw partner ook kiezen voor conversie ofwel omzetting.

Weet u wat de voor- en nadelen van conversie zijn?

4. Lijfrente en banksparen

Het afkopen van een lijfrenteverzekering of een pensioen-bankspaarrekening is fiscaal vaak erg ongunstig.

Weet u welke alternatieven er zijn?

5. AOW-rechten

Als u na uw vijftiende niet permanent in Nederland heeft gewoond, krijgt u een lagere AOW-uitkering.

Weet u wat dit betekent voor uw pensioeninkomen?
Scheiden en IB-ondernemer

1. IB-ondernemer en huwelijksvermogen

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan bent u samen eigenaar van het bedrijf. Als u huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, kan dat anders zijn.

Weet u hoe u het bedrijfsvermogen moet verdelen?

2. Vermogen en schulden

Als u de waarde van het bedrijf moet verdelen, zijn er veel aandachtspunten. Sommige vermogensonderdelen en schulden staan namelijk niet op de balans.

Weet u of er stille reserves of latente schulden zijn?

3. Bedrijfsvoortzetting

Wie zet het bedrijf voort? U? Uw partner? Toch samen? Of stopt u helemaal met de onderneming?

Weet u welke invloed de scheiding heeft op de continuïteit?

4. Bedrijfsresultaat en alimentatie

Het berekenen van de hoogte van partneralimentatie voor IB-ondernemers is lastig. Bij de vaststelling gaat de rechter uit van de zogenaamde beschikbare winst.

Weet u hoe hoog de beschikbare winst nu en straks is?

5. Partner in loondienst

Kunt of wilt u niet langer samen in het bedrijf werken? Dan moet u de waarde van het arbeidscontract meenemen in de onderhandelingen rond de scheiding.

Weet u hoe u moet omgaan met uw partner in loondienst?

Vragen over scheiden en de financiële toekomst van uw kinderen?

Neem eerst contact op met een RFEA-adviseur

Het is lastig om zelf te berekenen hoe de uw financiële toekomst van uw kinderen er na een scheiding precies uitziet. Er zijn zoveel afhankelijkheden, dat veel ouders door de bomen het bos niet meer zien. Het is verstandig om gebruik te maken van de kennis en kunde van een adviseur met het keurmerk RFEA. Die helpt u met raad en daad om alles inzichtelijk te krijgen.

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe een RFEA-adviseur u kan helpen? Neem dan contact op met adviseur. Met onze handige zoekmachine vindt u er snel één bij u in de buurt.

Zoeken