Veelgestelde vragen

Waarom is een kwaliteitsregister voor echtscheidingsadviseurs nodig?

Het aantal financieel echtscheidingsadviseurs is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het kwaliteitsniveau van het advies loopt echter behoorlijk uiteen. Voor de consument is het moeilijk vooraf de kwaliteit van hun adviseur te beoordelen. De adviseurs in het Register moeten voldoen aan strenge eisen, onder ander op het gebied van deskundigheid. Door de titel RFEA is direct duidelijk welke adviseur deskundig en gediplomeerd is.

Waarom is het belangrijk dat een financieel echtscheidingsadviseur over voldoende kennis beschikt?

Een niet deskundig advies kan nog jaren financiële problemen opleveren. Denk aan problemen bij de verdeling van de gezamenlijke woning. Of aan een onverwachte belastingaanslag na de scheiding. Ook de zorg voor kinderen komt vaak in het gedrang door onjuist financieel advies.

Welke adviseurs mogen deel uitmaken van het Register?

De in het Register opgenomen adviseurs hebben het examen RFEA (HBO-niveau, afgenomen door Fontys Hogeschool Financieel Management) behaald. Daarnaast wordt het belang van de consument geborgd door de gedragscode en onafhankelijke geschillenregeling. De adviseurs die in het register zijn opgenomen zijn herkenbaar aan de titel Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). Zo is voor de consument direct duidelijk welke adviseur deskundig en gediplomeerd is.

Hoe weet ik dat RFEA op de hoogte is van de laatste wetgeving?

Een RFEA-adviseur dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop hij zijn diensten aanbiedt. Een RFEA-adviseur moet zich daarom permanent bijscholen binnen zijn vakgebied. Dit wordt periodiek getoetst door de Stichting RFEA.

Ja. In de gedragscode is vastgelegd dat een RFEA-adviseur financiële producten mag verkopen. Wel dient de RFEA-adviseur aan het begin van de dienstverlening duidelijk te maken of en in welke mate hij belang heeft bij de verkoop van producten. De overheid eist daarnaast van alle financiële adviseurs dat ze transparant zijn over de wijze van beloning.

Mag een RFEA-adviseur die eerst voor beide partijen werkte, daarna voor één van beide partners werken?

Dit is toegestaan, mits de andere partij daarvan op de hoogte is gesteld en daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

Wat doet de stichting RFEA?

De doelstelling van de Stichting RFEA is om de kwaliteit van het beroep van Financieel Echtscheidingsadviseur te bewaken. Dit wordt onder andere ingevuld door het up to date houden van het Register en het bewaken van de gedragscode RFEA.