Hoe word ik RFEA-lid?


Kom je regelmatig klanten tegen die in een scheiding zitten? Wil je je meer in advies rond een scheiding specialiseren? Wil je klanten als een echte specialist bij echtscheiding adviseren? Vergroot dan je kennis op financieel, fiscaal en juridisch terrein. Leg het FEA-examen af en laat je opnemen in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur.

Lidmaatschap aanvragen

Het RFEA-register is onderverdeeld in twee subregisters: één richt zich op advisering van particulieren en één is gericht op ondernemers. Voor beide registers gelden specifieke kwalificaties en exameneisen. Dat houdt ook in dat de opleiding is onderverdeeld in twee delen: RFEA Particulier en RFEA Ondernemer. Ter voorbereiding op het examen biedt een aantal opleidingsinstituten een leergang Financieel Echtscheidingsadviseur aan. Dit is een leergang op HBO-niveau. De eisen van het examen zijn vastgesteld door de onafhankelijke Stichting RFEA. Heb je je examen FEA behaald, vraag dan binnen 6 maanden je lidmaatschap aan (na een half jaar vervalt de geldigheid van je diploma en is het niet meer mogelijk om je in het RFEA-register te laten opnemen).

Bij aanvraag lidmaatschap wordt (eenmalig) een bedrag aan inschrijfgeld van € 195,- (excl. BTW) in rekening gebracht. De jaarlijkse contributie bedraagt € 420,- (excl. BTW). In dat bedrag zit de bijdrage voor je PE-verplichting al verwerkt. Dit krijg je ervoor terug:

  • Een speciale persoonlijke webpagina op de RFEA-site waarbij je je kunt presenteren aan jouw (potentiele) klanten.
  • Vier consumentenartikelen per jaar die je op je website mag plaatsen en kan delen via je social media.
  • Regelmatige updates  via nieuwsbrieven en de RFEA-LinkedIn-groep
  • Vakinhoudelijke ledenbijeenkomsten (soms gratis, soms tegen een geringe vergoeding).

Inschrijfformulier RFEA ondernemer Inschrijfformuleir RFEA particulier

Permanente Educatie

Als RFEA-lid, krijg je in het kader van Permanente Educatie-verplichtingen na twee jaar een toetsing voorgelegd. Daarna vindt toetsing elke drie jaar plaats. Daarin toon je aan dat je voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. Dat kan op twee manieren: het uitwerken van een examencasus met steekproefsgewijs een mondelinge toelichting óf deelname aan het Multiple Choice Examen. Scoor je onvoldoende dan krijg je een herkansing. Blijft de uitkomst onvoldoende, dan word je uitgeschreven uit het Register. Dit waarborgt de kwaliteit van alle erkende RFEA-adviseurs.

In het Reglement voor Permanente Educatie staan alle voorwaarden vermeld.

Gedragscode

Als RFEA-adviseur ben je gehouden aan een strenge gedragscode. Deze beschrijft onder andere de zorgvuldigheid en transparantie van de dienstverlening van een RFEA-adviseur. Daarnaast wordt ingegaan op de situatie waarin je als RFEA-adviseur één of beide echtscheidingspartners adviseert.

In de gedragscode zijn ook bepalingen opgenomen over het zorgvuldig en klantgericht afhandelen van klachten.

Opzeggen lidmaatschap

Door inschrijving in het register is een RFEA-adviseur automatisch lid van de vereniging RFEA. Beëindiging van de registerinschrijving en dus ook van het lidmaatschap van de vereniging RFEA is mogelijk door een schriftelijke opzegging aan het secretariaat.

Deze opzegging dient uiterlijk op 1 november door ons ontvangen te zijn. In dat geval zal het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar beëindigd worden.

Indien een opzegging na 1 november door ons wordt ontvangen, dan wordt deze geacht te zijn gedaan tegen het einde van het navolgende jaar.

Contactgegevens:
Secretariaat Stichting RFEA
Postbus 31441
6503 CK Nijmegen

E-mail: info@rfea.nl

In het RFEA-registerreglement zijn alle bepalingen opgenomen met betrekking tot aanmelden, continuering en opzeggen van de registerinschrijving/het lidmaatschap.