Oprichting VFBO: ‘samen sterk in de wereld van financieel advies’

- 08 Sep 2020
Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) is een feit. Onlangs hebben de voorzitters van FFP, SEH en RFEA de oprichtingsakte getekend, waarin afspraken zijn gemaakt rondom een krachtige samenwerking in de wereld van financieel advies. 

De toegevoegde waarde van VFBO is dat we meer invloed krijgen op de dossiers die voor de deelnemende partijen (FFP, SEH en RFEA) gemeenschappelijk zijn. Daarnaast zal VFBO ook werken aan een goede onderlinge aansluiting van opleidingen en van Permanente Educatie (PE) zodat dubbelingen verdwijnen.

In dit persbericht staan de intenties en voornemens van de samenwerking beschreven. Deze informatie zal vandaag ook naar de landelijke pers worden gestuurd.