Opleidingen

Een RFEA-adviseur opereert zorgvuldig in emotionele situaties, met oog voor de verschillende belangen. Dat vereist naast kennis nog andere competenties, zoals specifieke advies- en mediationvaardigheden. In de opleiding die een Register Financieel Echtscheidingsadviseur volgt, wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Naast uiteraard de kennis op financieel, fiscaal en juridisch terrein.

Het RFEA-register is onderverdeeld in twee subregisters: één richt zich op advisering van particulieren en één is gericht op ondernemers. Voor beide registers gelden specifieke kwalificaties en exameneisen. Dat houdt ook in dat de opleiding is onderverdeeld in twee delen: RFEA Particulier en RFEA Ondernemer.

De opleiding tot Financieel Echtscheidingsadviseur wordt door verschillende opleiders, op diverse locaties in het land, meerdere keren per jaar, aangeboden.

Particulier

De opleiding Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier bereidt voor op het examen Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier. Deze opleiding is bedoeld voor financieel adviseurs en mediators die hun kennis en vaardigheden op het gebied van echtscheiding willen verbreden en verdiepen.

Onderwerpen die in deze opleiding aan de orde komen zijn onder meer:

 • de scheidingsprocedure;
 • kinderen en echtscheiding;
 • partneralimentatie;
 • verdeling en verrekening van het vermogen;
 • de eigen woning en echtscheiding;
 • levensverzekeringen en pensioenen;
 • erfrechtelijke consequenties van echtscheiding;
 • wet- en regelgeving;
 • mediationvaardigheden.

Alleen opleiders die zijn geaccrediteerd door de RFEA mogen de opleiding Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier aanbieden. Dit geldt voor de drie onderstaande opleidingsinstituten. Zij bieden deze opleiding diverse malen per jaar aan, op verschillende locaties in het land. 

De geaccrediteerde opleiders bieden ook actualiteitendagen in het bijzonder voor kandidaten die de leergang Financieel Echtscheidings Adviseur hebben gevolgd. Voor meer informatie bezoekt u de website van de betreffende opleiders.

Ondernemer

De opleiding Financieel Echtscheidingsadviseur Ondernemer bereidt voor op het examen Financieel Echtscheidingsadviseur Ondernemer. Deze opleiding is bedoeld voor financieel adviseurs, accountants, notarissen en mediators die hun kennis en vaardigheden op het gebied van echtscheiding van een ondernemer willen verbreden en verdiepen. In deze opleiding staat de echtscheiding van de DGA en de IB-ondernemer centraal.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • Pensioenvoorzieningen van de ondernemer;
 • De onderneming als vermogensbestanddeel;
 • Het vaststellen van het inkomen van de ondernemer;
 • Waardering van de onderneming en de aandelen;
 • De fiscale en juridische aspecten van overdracht;
 • Pensioen eigen beheer en echtscheiding;
 • Alimentatieberekening van de ondernemer.

Alleen opleiders die zijn geaccrediteerd door de RFEA mogen de opleiding Financieel Echtscheidingsadviseur Ondernemer aanbieden. Dit geldt voor de volgende twee opleidingsinstituten:

De geaccrediteerde opleiders bieden ook actualiteitendagen in het bijzonder voor kandidaten die de leergang Financieel Echtscheidings Adviseur hebben gevolgd. Voor meer informatie bezoekt u de website van de betreffende opleiders.