Over RFEA

RFEA staat voor Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Een Financieel Echtscheidingsadviseur is onmisbaar in een scheidingsprocedure. Immers, 80% van een scheiding draait uiteindelijk om de financiën. U herkent een echt deskundig én onafhankelijk adviseur aan het RFEA-keurmerk. Er zijn circa 240 adviseurs ingeschreven in dit register. RFEA-adviseurs hebben een zwaar en onafhankelijk examen afgelegd. Zij worden periodiek getoetst op deze kennis.

Een adviseur met het RFEA-keurmerk:
•    is gediplomeerd en houdt die deskundigheid up-to-date met permanente educatie;
•    is integer en houdt zich aan de gedragscode;
•    volgt uitspraken van een onafhankelijke geschillencommissie;
•    is te vinden in een openbaar register.
•    Staat tevens geregistreerd in het CFP-register.

RFEA en FFP 
Het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA) en de beroepsorganisatie voor gecertificeerd financieel planners (FFP) hebben hun krachten gebundeld. Met ingang van 1 januari 2023 is de Vereniging RFEA opgegaan in de beroepsorganisatie FFP. 
FFP (Federatie Financieel Planners) is de beroepsorganisatie van financieel planners en bewaker van het CFP®-keurmerk. FFP maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van FPSB Ltd. (Financial Planning Standards Board). Ruim 3.000 financieel planners in Nederland zijn aangesloten bij FFP. Hiermee is FFP de grootste Europese beroepsorganisatie van financieel planners. Een financieel planner met de CFP-titel is specialist op het gebied van complexe financiële situaties en schetst toekomstscenario’s op basis van de laatste wet- en regelgevingen. Gecertificeerd financieel planners onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid, betrokkenheid en adviseren integraal over persoonlijke financiële situaties. 
Financiële planning biedt consumenten inzicht in en overzicht over zijn of haar totale financiële situatie in de vorm van een financieel (deel)plan. Het gaat erom in alle levensfases over voldoende inkomen en vermogen te beschikken om financiële wensen en doelstellingen te realiseren en eventuele risico's op te vangen. 

Alle RFEA-leden zijn vanaf 1 januari 2023 in het CFP-register opgenomen. 
Alle RFEA-leden zijn CFP-gekwalificeerd op de CFP-profielen ‘Familie & Nalatenschap’ en ‘Inkomen & Wonen’. Met name in dat eerste profiel wordt de specialisatie scheiden geborgd. Leden met de aantekening Ondernemer komen bovendien in aanmerking voor het CFP-profiel ‘Ondernemen’.

Het laatste examen RFEA Particulier is in de eerste helft van 2023 afgenomen (MC in maart 2023, casus en mondelingen mei/juni 2023). Hierna kan alleen nog aan de CFP-examens worden deelgenomen.

Zie voor meer informatie: ffp.nl/word CFP’er/de opleiding.

Bent u een journalist en op zoek naar informatie en/of experts op het gebied van financiële planning. Wij helpen u graag op weg en kunnen u helpen aan de benodigde informatie en contacten met financieel deskundigen.

 

Perscontact
Voor interview verzoeken en overige vragen over FFP en/of RFEA neemt u contact op met:
Kirsty van Oosteroom.
E: Kirsty.van.oosteroom@ffp.nl
T: 035-30 20 120
M: 06-304 875 29
……………………………………